sitemaxx.tr.gg
  Css Özellikleri
 
Aşağıdaki kodlar özellikle div katmanları ile tasarım yaparken yaptığınız değerlere biçim verirken işinize yarayacaktır... Wink 

Css Katman Özellikleri 
position : Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar. 

absolute : Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar. 

relative : Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar. 

static : Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar. 

top : Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler. 

left : Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler. 

width : Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler. 

height : Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler. 

overflow : Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler. 

auto : Otomatik olarak belirlenir. 

scroll : Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar. 

visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar. 

hidden : Sığmayan yerleri gizler. 

visibility : Katmanın görünebilirlik ayarını yapar. 

visible : Katmanın görünür olmasını sağlar. 

hidden : Katmanı gizler. 

z-index : Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir. 

Css Background (arkaplan) Özellikleri 
background-color: Zeminin rengini belirler. 

#color : Renk adı. 

transparent: Zeminin saydam olmasını sağlar. 

background-image: Zemine resim yerleştirilmesini sağlar. 

url : Zemine yerleştirilen resmin adresi. 

background-repeat: Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler. 

repeat : Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar. 

repeat-x : Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar. 

repeat-y : Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar. 

no-repeat: Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar. 

background-attachment: Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler. 

scroll : Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar. 

fixed: Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar 

background-position: Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar. 

top : Resmi yukarı yerleştirir. 

center : Resmi ortalar. 

bottom : Resmi aşağı yerleştirir. 

left : Resmi sola yerleştirir. 

right: Resmi sağa yerleştirir. 

...px : Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmasını sağlar 

Css Tablo Özellikleri 
margin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

margin-right : Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

margin-bottom : Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

margin-left : Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler. 


padding : Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

padding-top : Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

padding-right : Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

padding-bottom : Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler. 

padding-left : Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler. 


border : Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar. 

border-top : Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar. 

border-left : Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar. 

border-bottom : Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar. 

border-right : Tablonun sağ kenarının şekillendirilmesini sağlar. 


border-width : Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler. 

border-top-width : Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler. 

border-right-width : Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler. 

border-bottom-width : Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler. 

border-left-width : Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler. 


border-styleTablonun kenarlık türünü belirler. 

border-top-styleTablonun üst kenarlık türünü belirler. 

border-right-styleTablonun sağ kenarlık türünü belirler. 

border-bottom-styleTablonun alt kenarlık türünü belirler. 

border-left-styleTablonun sol kenarlık türünü belirler. 


border-color : Tablonun kenarlarının rengini belirler. 

border-top-color : Tablonun üst kenarının rengini belirler. 

border-right-color : Tablonun sağ kenarının rengini belirler. 

border-bottom-color . Tablonun alt kenarının rengini belirler. 

border-left-color : Tablonun sol kenarının rengini belirler. 


color : Tabloda geçen metnin rengini belirler. 

width : Tablonon genişliğini belirler. 

height : Tablonun yüksekliğini belirler. 

clear 

float 

NOT : Başlık "TABLO" olarak verildi Ancak bu nitelikler başta TD , TR , TH vs. olmak üzere hemen her etiket için kullanılabilir.CSS' yi özel kılan da zaten bu... 

NOT:Yukarıda görüldüğü gibi kenarlıklar istenirse tek bir paramatre ile veya daha ayrıntılı bir şekillendirme yapmak istiyorsak birden çok parametre ile şekillendirilebilir.Örneğin bütün kenarlar için aynı ayarların (Renk , kalınlık , kenarlık türü) kullanılmasını istiyorsak : " border : 1px solid black " şeklinde bir defada biçimlendirme yapabiliriz. Ayrıntılı biçimlendirme içinse üst , sağ, alt ve solun renk , kalınlık ve kenarlık türü için ayrı ayrı parametreler kullanılabilir. 

Css Metin Özellikleri 
word-spacing : Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler. 

letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler. 

text-decoration : Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler. 

underline : Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar. 

overline : Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar. 

line-through : Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar. 

blink : Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.(Netscape için) 

vertical-align : Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler. 

text-transform: Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar. 

capitalize : Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar. 

uppercase : Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar. 

lowercase : Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar. 

none : Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar. 

text-align: Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler. 

left : Metni sola yaslar. 

right : Metni sağa yaslar. 

center : Metni ortalar. 

justify : Metni iki yana yaslar. 

text-indent : Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler. 

line-height : Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.) 

first-line : Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar. 

first-letter : Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar 

Css Font Özellikleri 
Font-Family: Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.). 

Font-Style: Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar. 

Font-Variant: Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar. 

Font-Weight: Yazının kalınlık-inceliğini belirler. 

Font-Size: Yazının büyüklüğünü belirler. 

Css Link Özellikleri 
a : Linkin, sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur. 

a:hover : Linkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur. 

a:active : Linkin tıklandığı andaki durumudur. 

a:visited : Linkin tıklandıktan sonraki durumudur. 
BİÇİMLENDİRME: 

color : Linkin rengini belirler. 

background-color : Linkin zemin rengini belirler. 

background-image : Linkin zeminine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.) 

text-decoration : Linkin altının,üstünün vs. çizgili olup olmayacağını belirler. 

font-weight : Yazının kalınlık veya inceliğini belirler. 

border : Linkin etrafına kenarlık ekler. 

display : Linki içeren hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar. 
NOT : Yukarıda kullanılabilecek birkaç parametre örnek verilmiştir.Ancak "font" , "text" , table" vs. için kullanılabilen pek çok parametre "a" için de kullanılabilir.Gerisi biraz da insanın yaratıcılığına kalıyor.
 
  sitemaxx.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=