sitemaxx.tr.gg
  dogum gunu hesaplama kodu
 
  dogum gunu hesaplama kod
 
Doğum tarihinin hangi güne rastladığını bulmak için aşağıdan ay, gün ve yılı girin

Bugün: 

sitene kodu ekle:

Doğum tarihinin hangi güne rastladığını bulmak için aşağıdan ay, gün ve yılı girin<H4>
</center>
<BODY>
<script language="JavaScript1.1">
var min_year = 1900; // Yıl menüsündeki en küçük yılı belirler
var max_year = 2050; // Yıl menüsündeki en büyük yılı belirler
var weekday_showing = true;
var dayofweek_returned_as_number = false;
var month_returned_as_number = false;
if (min_year <= 400)
alert("Bu script en düşük 400 yılına kadar olan tarihlerde çalışır");
function changeDays(numb,date_form) {
mth = date_form.month.selectedIndex;
sel = date_form.year.selectedIndex;
yr = date_form.year.options[sel].text;
if (numb != 1) {
numDays = numDaysIn(mth,yr);
date_form.day.options.length = numDays;
for (i=27;i<numDays;i++) {
date_form.day.options[i].text = i+1;
}
}
day = date_form.day.selectedIndex+1;
if (weekday_showing)
date_form.dayofweek.selectedIndex = getWeekDay(mth,day,yr);
}
function numDaysIn(mth,yr) {
if (mth==3 || mth==5 || mth==8 || mth==10) return 30;
else if ((mth==1) && leapYear(yr)) return 29;
else if (mth==1) return 28;
else return 31;
}
function leapYear(yr) {
if (((yr % 4 == 0) && yr % 100 != 0) || yr % 400 == 0)
return true;
else
return false;
}
function arr() {
this.length=arr.arguments.length;
for (n=0;n<arr.arguments.length;n++) {
this[n] = arr.arguments[n];
}
}
weekdays = new arr("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba",
"Perşembe","Cuma","Cumartesi");
months = new arr("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs",
"Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık");
var cur = new Date();
function getWeekDay(mth,day,yr) {
first_day = firstDayOfYear(yr);
for (num=0;num<mth;num++) {
first_day += numDaysIn(num,yr);
}
first_day += day-1;
return first_day%7;
}
function firstDayOfYear(yr) {
diff = yr - 401;
return parseInt((1 + diff + (diff / 4) - (diff / 100) + (diff / 400)) % 7);
}
// fixes a Netscape 2 and 3 bug
function getFullYear(d) { // d is a date object
yr = d.getYear();
if (yr < 1000)
yr+=1900;
return yr;
}
document.write("<form name=dates><b>Bugün:</b> ");
// write dayofweek element
if (weekday_showing) {
document.write("<select name=dayofweek size=1>");
for (i=0;i<7;i++)
document.write("<option"+(dayofweek_returned_as_number?" value="+i:"")
+(cur.getDay()==i?" selected":"")+">"+weekdays[i]+"n");
document.write("</select>");
}
// write month element
document.write("<select name=month "
+ "onChange='changeDays(0,this.form)' size=1>");
for (i=0;i<12;i++)
document.write("<option"+(month_returned_as_number?" value="+i:"")
+(cur.getMonth()==i?" selected":"")+">"+months[i]+"n");
// write day element
document.write("</select><select name=day size=1 "
+ "onChange='changeDays(1,this.form)'>n");
for (i=1;i<=numDaysIn(cur.getMonth(),getFullYear(cur));i++)
document.write("<option"+(cur.getDate()==i?" selected":"")+">"+i+"n");
// write year element
document.write("</select><select name=year "
+ "onChange='changeDays(0,this.form)' size=1>n");
for (i=min_year;i<max_year;i++)
document.write("<option"+(getFullYear(cur)==i?" selected":"")+">"+i+"n");
document.write("</select></form>");
// -->
</script>


 
 
  sitemaxx.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=